Trädfällning

Helfällning

Helfällning av trädet kan göras när det finns gott plats och då mark och omgivningen tillåter. Det finns möjlighet att styra vart trädet hamnar med rätt sågteknik.
Varje träd är unikt och man måste alltid ta hänsyn till hur trädet ser ut. Kronan, lutning och friskheten i virket.
Att fälla hela trädet är oftast det snabbaste och effektivaste sättet om möjligheten finns.

Avancerad trädfällning

Avancerad trädfällning är när man tex bara kan fälla trädet åt ett håll, eller måste ta extra hänsyn till andra rådande omständigheter, som kraftig lutning, byggnader, elledningar, vägar mm.
Med rätt sågteknik och hjälpmedel kan man få trädet att hamna där man vill  

Sektionsfällning

Sektions fällning

Sektionsfällning blir aktuellt när möjligheten till att helfälla trädet inte finns. Vi klättrar upp i trädet och tar gren för gren och stammen del för del, som släpps eller firas ned.
Behovet kan finnas när trädet står i mellan eller hänger över hus, väg eller elledningar att ta hänsyn till.
Vi jobbar alltid, av säkerhetsskäl, minst två eller flera när det är klättring.